Terminarz

Wybierz
Kolejka 1
Data Gospodarze Wynik Goście
Podhalanka Milówka
1:0
LKS Sopotnia
Muńcuł Ujsoły
2:6
Bory Pietrzykowice
Soła Rajcza
1:0
Soła Żywiec
Jeleśnianka Jeleśnia
4:2
LKS Pewel Ślemieńska
GKS II Radziechowy-Wieprz
2:1
Beskid Gilowice-Rychwałd
Magórka Czernichów
6:0
Sokół Słotwina
Halny Przyborów
4:3
Skrzyczne Lipowa
Kolejka 2
Data Gospodarze Wynik Goście
Beskid Gilowice-Rychwałd
2:4
Magórka Czernichów
Podhalanka Milówka
7:0
Sokół Słotwina
Muńcuł Ujsoły
3:2
Halny Przyborów
Soła Rajcza
1:1
LKS Sopotnia
Soła Żywiec
2:3
Jeleśnianka Jeleśnia
Bory Pietrzykowice
2:2
LKS Pewel Ślemieńska
Skrzyczne Lipowa
4:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Kolejka 3
Data Gospodarze Wynik Goście
Beskid Gilowice-Rychwałd
4:0
Skrzyczne Lipowa
Soła Żywiec
0:3
Podhalanka Milówka
Jeleśnianka Jeleśnia
4:2
Muńcuł Ujsoły
Magórka Czernichów
6:2
LKS Sopotnia
LKS Pewel Ślemieńska
3:3
Soła Rajcza
Sokół Słotwina
0:4
GKS II Radziechowy-Wieprz
Halny Przyborów
0:3
Bory Pietrzykowice
Kolejka 4
Data Gospodarze Wynik Goście
Muńcuł Ujsoły
2:2
LKS Sopotnia
Soła Rajcza
1:0
Skrzyczne Lipowa
Jeleśnianka Jeleśnia
3:1
Beskid Gilowice-Rychwałd
GKS II Radziechowy-Wieprz
3:3
Podhalanka Milówka
Magórka Czernichów
7:0
Halny Przyborów
LKS Pewel Ślemieńska
0:2
Soła Żywiec
Sokół Słotwina
1:2
Bory Pietrzykowice
Kolejka 5
Data Gospodarze Wynik Goście
Beskid Gilowice-Rychwałd
7:0
LKS Pewel Ślemieńska
Podhalanka Milówka
1:2
Soła Rajcza
Soła Żywiec
5:1
Sokół Słotwina
Bory Pietrzykowice
2:1
GKS II Radziechowy-Wieprz
Magórka Czernichów
5:0
Jeleśnianka Jeleśnia
Skrzyczne Lipowa
2:1
Muńcuł Ujsoły
Halny Przyborów
0:2
LKS Sopotnia
Kolejka 6
Data Gospodarze Wynik Goście
Muńcuł Ujsoły
3:3
Podhalanka Milówka
Soła Rajcza
1:4
Bory Pietrzykowice
Jeleśnianka Jeleśnia
1:1
Halny Przyborów
GKS II Radziechowy-Wieprz
1:0
Soła Żywiec
Skrzyczne Lipowa
1:3
LKS Sopotnia
LKS Pewel Ślemieńska
3:3
Magórka Czernichów
Sokół Słotwina
2:4
Beskid Gilowice-Rychwałd
Kolejka 7
Data Gospodarze Wynik Goście
GKS II Radziechowy-Wieprz
2:1
Muńcuł Ujsoły
Bory Pietrzykowice
0:1
Magórka Czernichów
Podhalanka Milówka
6:1
Jeleśnianka Jeleśnia
Skrzyczne Lipowa
3:1
LKS Pewel Ślemieńska
Sokół Słotwina
2:6
LKS Sopotnia
Soła Żywiec
2:1
Beskid Gilowice-Rychwałd
Halny Przyborów
1:3
Soła Rajcza
Kolejka 8
Data Gospodarze Wynik Goście
Muńcuł Ujsoły
1:2
Soła Żywiec
Soła Rajcza
0:2
Beskid Gilowice-Rychwałd
Bory Pietrzykowice
1:1
LKS Sopotnia
Magórka Czernichów
3:1
GKS II Radziechowy-Wieprz
LKS Pewel Ślemieńska
4:2
Halny Przyborów
Skrzyczne Lipowa
1:4
Podhalanka Milówka
Sokół Słotwina
0:2
Jeleśnianka Jeleśnia
Kolejka 9
Data Gospodarze Wynik Goście
Podhalanka Milówka
3:1
Halny Przyborów
Beskid Gilowice-Rychwałd
5:1
Muńcuł Ujsoły
Bory Pietrzykowice
3:0
Skrzyczne Lipowa
Magórka Czernichów
2:1
Soła Rajcza
Sokół Słotwina
1:3
LKS Pewel Ślemieńska
Soła Żywiec
3:1
LKS Sopotnia
Jeleśnianka Jeleśnia
1:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Kolejka 10
Data Gospodarze Wynik Goście
Muńcuł Ujsoły
4:4
Magórka Czernichów
Podhalanka Milówka
3:1
Bory Pietrzykowice
Beskid Gilowice-Rychwałd
1:1
LKS Sopotnia
LKS Pewel Ślemieńska
2:3
GKS II Radziechowy-Wieprz
Skrzyczne Lipowa
3:0
Soła Żywiec
Halny Przyborów
6:1
Sokół Słotwina
Soła Rajcza
3:0*
Jeleśnianka Jeleśnia
Kolejka 11
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Rajcza
1:1
Muńcuł Ujsoły
Beskid Gilowice-Rychwałd
3:0*
Halny Przyborów
Magórka Czernichów
3:2
Soła Żywiec
LKS Pewel Ślemieńska
0:0
Podhalanka Milówka
Skrzyczne Lipowa
3:0
Sokół Słotwina
GKS II Radziechowy-Wieprz
2:1
LKS Sopotnia
Jeleśnianka Jeleśnia
1:8
Bory Pietrzykowice
Kolejka 12
Data Gospodarze Wynik Goście
Bory Pietrzykowice
3:2
Soła Żywiec
Muńcuł Ujsoły
4:2
LKS Pewel Ślemieńska
Podhalanka Milówka
3:0
Beskid Gilowice-Rychwałd
Skrzyczne Lipowa
5:2
Magórka Czernichów
Sokół Słotwina
2:6
Soła Rajcza
Jeleśnianka Jeleśnia
3:1
LKS Sopotnia
GKS II Radziechowy-Wieprz
1:4
Halny Przyborów
Kolejka 13
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Rajcza
0:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Beskid Gilowice-Rychwałd
0:3
Bory Pietrzykowice
Magórka Czernichów
2:1
Podhalanka Milówka
LKS Pewel Ślemieńska
0:1
LKS Sopotnia
Sokół Słotwina
1:2
Muńcuł Ujsoły
Soła Żywiec
1:2
Halny Przyborów
Jeleśnianka Jeleśnia
0:0
Skrzyczne Lipowa
Kolejka 14
Data Gospodarze Wynik Goście
LKS Sopotnia
1:3
Podhalanka Milówka
Soła Żywiec
0:0
Soła Rajcza
Bory Pietrzykowice
2:1
Muńcuł Ujsoły
LKS Pewel Ślemieńska
5:3
Jeleśnianka Jeleśnia
Skrzyczne Lipowa
2:0
Halny Przyborów
Sokół Słotwina
0:3
Magórka Czernichów
Beskid Gilowice-Rychwałd
3:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Kolejka 15
Data Gospodarze Wynik Goście
LKS Sopotnia
0:4
Soła Rajcza
Jeleśnianka Jeleśnia
1:0
Soła Żywiec
GKS II Radziechowy-Wieprz
5:0
Skrzyczne Lipowa
Beskid Gilowice-Rychwałd
2:1
Magórka Czernichów
Sokół Słotwina
2:3
Podhalanka Milówka
Halny Przyborów
3:0
Muńcuł Ujsoły
LKS Pewel Ślemieńska
0:5
Bory Pietrzykowice
Kolejka 16
Data Gospodarze Wynik Goście
LKS Sopotnia
2:0
Magórka Czernichów
Muńcuł Ujsoły
0:1
Jeleśnianka Jeleśnia
Podhalanka Milówka
3:1
Soła Żywiec
Soła Rajcza
3:3
LKS Pewel Ślemieńska
GKS II Radziechowy-Wieprz
5:2
Sokół Słotwina
Bory Pietrzykowice
8:0
Halny Przyborów
Skrzyczne Lipowa
2:1
Beskid Gilowice-Rychwałd
Kolejka 17
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Żywiec
3:2
LKS Pewel Ślemieńska
Bory Pietrzykowice
5:0
Sokół Słotwina
LKS Sopotnia
0:2
Muńcuł Ujsoły
Skrzyczne Lipowa
0:0
Soła Rajcza
Halny Przyborów
1:4
Magórka Czernichów
Beskid Gilowice-Rychwałd
2:2
Jeleśnianka Jeleśnia
Podhalanka Milówka
4:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Kolejka 18
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Rajcza
3:3
Podhalanka Milówka
Muńcuł Ujsoły
2:3
Skrzyczne Lipowa
LKS Pewel Ślemieńska
2:4
Beskid Gilowice-Rychwałd
Sokół Słotwina
0:2
Soła Żywiec
LKS Sopotnia
2:0
Halny Przyborów
Jeleśnianka Jeleśnia
1:1
Magórka Czernichów
GKS II Radziechowy-Wieprz
0:4
Bory Pietrzykowice
Kolejka 19
Data Gospodarze Wynik Goście
Podhalanka Milówka
0:0
Muńcuł Ujsoły
Beskid Gilowice-Rychwałd
3:0
Sokół Słotwina
Bory Pietrzykowice
5:0
Soła Rajcza
Magórka Czernichów
1:1
LKS Pewel Ślemieńska
LKS Sopotnia
2:2
Skrzyczne Lipowa
Soła Żywiec
2:2
GKS II Radziechowy-Wieprz
Halny Przyborów
2:2
Jeleśnianka Jeleśnia
Kolejka 20
Data Gospodarze Wynik Goście
LKS Sopotnia
4:1
Sokół Słotwina
Muńcuł Ujsoły
3:0
GKS II Radziechowy-Wieprz
Soła Rajcza
4:0
Halny Przyborów
Jeleśnianka Jeleśnia
2:0
Podhalanka Milówka
Magórka Czernichów
0:4
Bory Pietrzykowice
LKS Pewel Ślemieńska
1:7
Skrzyczne Lipowa
Beskid Gilowice-Rychwałd
2:2
Soła Żywiec
Kolejka 21
Data Gospodarze Wynik Goście
LKS Sopotnia
0:1
Bory Pietrzykowice
Podhalanka Milówka
5:0
Skrzyczne Lipowa
Soła Żywiec
5:0
Muńcuł Ujsoły
Jeleśnianka Jeleśnia
8:0
Sokół Słotwina
GKS II Radziechowy-Wieprz
2:2
Magórka Czernichów
Beskid Gilowice-Rychwałd
1:1
Soła Rajcza
Halny Przyborów
4:3
LKS Pewel Ślemieńska
Kolejka 22
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Rajcza
1:5
Magórka Czernichów
Muńcuł Ujsoły
3:2
Beskid Gilowice-Rychwałd
LKS Pewel Ślemieńska
9:3
Sokół Słotwina
Skrzyczne Lipowa
1:3
Bory Pietrzykowice
LKS Sopotnia
0:1
Soła Żywiec
GKS II Radziechowy-Wieprz
1:1
Jeleśnianka Jeleśnia
Halny Przyborów
0:2
Podhalanka Milówka
Kolejka 23
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Żywiec
2:1
Skrzyczne Lipowa
GKS II Radziechowy-Wieprz
5:2
LKS Pewel Ślemieńska
Bory Pietrzykowice
1:1
Podhalanka Milówka
LKS Sopotnia
2:0
Beskid Gilowice-Rychwałd
Jeleśnianka Jeleśnia
4:0
Soła Rajcza
Magórka Czernichów
2:2
Muńcuł Ujsoły
Sokół Słotwina
2:2
Halny Przyborów
Kolejka 24
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Żywiec
0:4
Magórka Czernichów
Bory Pietrzykowice
4:1
Jeleśnianka Jeleśnia
Muńcuł Ujsoły
1:4
Soła Rajcza
Podhalanka Milówka
10:1
LKS Pewel Ślemieńska
Sokół Słotwina
0:5
Skrzyczne Lipowa
LKS Sopotnia
1:1
GKS II Radziechowy-Wieprz
Halny Przyborów
2:5
Beskid Gilowice-Rychwałd
Kolejka 25
Data Gospodarze Wynik Goście
Soła Żywiec
1:3
Bory Pietrzykowice
Soła Rajcza
4:1
Sokół Słotwina
Beskid Gilowice-Rychwałd
0:2
Podhalanka Milówka
Magórka Czernichów
2:3
Skrzyczne Lipowa
LKS Pewel Ślemieńska
2:2
Muńcuł Ujsoły
LKS Sopotnia
4:1
Jeleśnianka Jeleśnia
Halny Przyborów
2:4
GKS II Radziechowy-Wieprz
Kolejka 26
Data Gospodarze Wynik Goście
Bory Pietrzykowice
4:1
Beskid Gilowice-Rychwałd
Muńcuł Ujsoły
4:3
Sokół Słotwina
Podhalanka Milówka
1:1
Magórka Czernichów
Skrzyczne Lipowa
3:0
Jeleśnianka Jeleśnia
LKS Sopotnia
5:3
LKS Pewel Ślemieńska
GKS II Radziechowy-Wieprz
0:4
Soła Rajcza
Halny Przyborów
0:6
Soła Żywiec
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości